Birth Year | AA Team Placements

2012 BY

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 52, 55, 58
528

Head Coach: Dave Rea

 

2013 BY

59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 77
197

Head Coach: Matt Clackson & Matt Stipp

 

2010 BY

2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 199

Head Coach: Dave Klasnick

 

2009 BY

57, 60, 61, 62, 64, 65, 103, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 124

Goalies: 506, 507

Head Coach: Anthony Viola

 

2008 BY

40, 43, 44, 47, 48, 53, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99

Goalies: 531, 548

Head Coach: Scot Lehman

 

2007 16u AA

12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 52, 58, 82, 84, 99

Goalies: 550, 554

Head Coach: Tony Franzetta

 

U18 AA

13, 31, 70, 73, 86, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 144, 145, 170, 181, 182, 184

Head Coach: Dave Klasnick

Board Oversight

Squirt AA: Matt Stipp

2012 BY: Matt Clackson

2011 BY: Shannon Tiernan

2010 BY: Chad Wertz

2009 BY: Jenn Boal

2008 BY: Matt Stipp

2007 BY: Dave Klasnick

18u AA: Ryan Casciani